Inschrijvingen

Cursusgeld voor de groep:

  • Beginnende jonge honden: 125€
  • Gevorderden: 150€
  • Gevorderden vanaf het 3e opeenvolgende jaar: 135 €

Gelieve het overeenkomstige bedrag vóór de eerste les te storten op rekening BE53 3630 7060 7653, BIC BBRUBEBB, Sporthonden Vereniging Hasselt met vermelding: Inschrijvingsgeld + namen van geleider + hond.

Het Europees hondenpaspoort moeten bij de eerste les voorgelegd worden ter controle van de verplichte inentingen.

Voor nieuwe inschrijvingen:  Het bestuur kan, in samenspraak met de instructeurs, einde maart voorjagers/geleiders die een constant gebrek aan inzet of motivatie vertonen van verdere deelname aan de cursus uitsluiten. In voorkomend geval is er een terugbetaling voorzien van 80€.

Vul onderstaand het formulier voor jonge honden in dan wel de verkorte versie voor terugkerende honden:

Formulier 2024 Jonge Honden

Leave this field blank

Formulier 2024 Hernieuwing

Leave this field blank