Inschrijvingen

Cursusgeld voor de groep:

  • Beginnende jonge honden: 125€
  • Gevorderden: 150€
  • Gevorderden vanaf het 3e opeenvolgende jaar: 135 €

Gelieve het overeenkomstige bedrag vóór de eerste les te storten op rekening BE53 3630 7060 7653, BIC BBRUBEBB, Sporthonden Vereniging Hasselt met vermelding: Inschrijvingsgeld + namen van geleider + hond.

Het Europees hondenpaspoort moeten bij de eerste les voorgelegd worden ter controle van de verplichte inentingen.

Vul onderstaand het formulier voor jonge honden in dan wel de verkorte versie voor terugkerende honden:

Formulier 2022 Jonge honden

Leave this field blank

Formulier 2022 Hernieuwing

Leave this field blank